Hulpaanbod van: Moveoo

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op sommige locaties is verslaving geen contra-indicatie.

Contactinformatie

 088-33 79 000Spoorlaan Zuid 296045AA Roermond moveoo.nl

Plan route

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Voor dag- en nachtopvang kunt u zich melden bij de betreffende voorziening. Voor crisisopvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding bepaalt de gemeente of u gebruik kunt maken van deze voorziening door het afgeven van een beschikking. U dient zich hiervoor te melden bij uw gemeente. Zodra u een beschikking van uw gemeente heeft, kunt u zich melden bij het Intakebureau.

Bezoekadres
Spoorlaan Zuid 29a6045AA Roermond088-33 79 000
Is de opvang bedoeld voor dak- en thuislozen?
  • ja
Opvang voor specifieke doelgroep?
  • mannenopvang
  • vrouwenopvang
Soort opvang?
  • 24-uursopvang
Door wie?

Door gespecialiseerde medewerkers van Moveoo

Duur

De duur is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de soort opvang en de indicatie.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de soort opvang en de indicatie.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Opvang Maatschappelijke opvang
Vergelijk hulpaanbod