Advies, informatie en voorlichting voor Naasten van iemand die een ziekte heeft (Wegwijzer)

Hulpaanbod van: Harteraad, project Naasten in Beeld

WAAROM DEZE WEBSITE?

Naasten lopen tegen hele andere vragen en problemen aan dan patiënten. Vragen waar zij vaak geen antwoorden op kunnen vinden. Onder andere omdat bestaande platforms vooral gericht zijn op de situatie van de patiënt. Of alleen op de naaste als mantelzorger.

Met dit platform doen wij recht aan de wensen, behoeften en ervaringen van naasten, rekening houdend met alle aspecten in hun leven. De focus ligt op de naaste als mens, niet enkel als verzorger.

De informatie op dit platform is gebaseerd op ervaringsverhalen en op veelgestelde vragen over het leven naast iemand met een ernstige aandoening en alles wat daarbij komt kijken.

VOOR WIE IS DEZE WEBSITE BEDOELD

Deze website is ontwikkeld voor mensen die dicht bij de patiënt staan (naasten). Dat kan een partner zijn, maar ook een zoon, dochter, vader, moeder, broer, zus of een goede vriend. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren.

Daarnaast biedt dit platform informatie en handvatten voor zorgverleners om naasten te betrekken bij de zorg en hen te ondersteunen bij het omgaan met de ziekte van een dierbare.

Contactinformatie

 06-46 27 07 92Prinses Catharina-Amaliastraat 102496XD 's-Gravenhage harteraad.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Naasten in Beeld is een samenwerkingsproject van zes patiëntenorganisaties (zie hieronder). Penvoerder is Harteraad, projectmedewerker Wenny van der Hee, voor informatie 06-43728509.

Harteraad, patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten, partner van de Hartstichting

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)

Vereniging Harten Twee, belangenorganisatie voor iedereen die een hart- en of longtransplantatie heeft ondergaan of daarvoor in aanmerking komt.

Stichting ICD dragers Nederland (STIN), belangenbehartiger van ICD dragers, hun partners en direct betrokkenen.

MPN Stichting, voor patiënten met essentiële trombocytemie (ET), polycythaemia vera (PV) en myelofibrose (MF); gezamenlijk aangeduid als myeloproliferatieve neoplasieën (MPN).

Alzheimer Nederland, stichting die hulp en informatie geeft aan mensen met dementie en hun directe omgeving: voorlichting over het ziektebeeld, ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten, belangenbehartiger.

Hoe wordt de informatie verstrekt?
  • online
Waarover?
  • omgaan met ziekte of beperking
  • Overig: De site bevat informatie over de gevolgen van een ziekte van een dierbare voor naasten en geeft antwoord op de vragen die naasten hierdoor hebben. Op de site zijn ervaringsverhalen te vinden, wordt lotgenotencontact geboden en instrumenten om de onderlinge communicatie makkelijker te maken.
  • naasten
Werkwijze

Alle informatie en ontwikkelde instrumenten staan op de website www.naasteninbeeld.nl en zijn voor iedereen toegankelijk.

Voorwaarden afname/deelname?

 Geen. Alles is kosteloos te lezen danwel te downloaden.

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

N.v.t.

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Gezinnen, Mantelzorgers, Ouders/opvoeders, Professional, Voor familieleden/omgeving, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met psychische problemen, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met psychische problemen

Doelgroep-toelichting

Naasten in Beeld is er voor Naasten van iemand die een ziekte heeft. Op de website Naasteninbeeld.nl zijn onder de Wegwijzer antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen door naasten (praktisch, medisch, relationeel, juridisch, mbt eigen gezondheid en familie).

Er zijn ervaringsverhalen te vinden en via de informatielijn en besloten facebookgroep is het mogelijk contact te leggen met lotgenoten.

Hoe vertel ik het mijn kind? Wat vertel ik wel, wat niet? Praatpakketten maken het praten over moeilijke onderwerpen makkelijker. Ze zijn gratis te downloaden vanaf de website www.naasteninbeeld.nl/praatpakket met een handleiding voor ouders. Het huidige praatpakket is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar; in het najaar van 2018 worden pakketten ontwikkeld voor 12 t/m 16 jaar en partners onderling.

Op de website staat ook informatie voor hulpverleners. In de loop van het jaar zal meer informatie toegevoegd worden.

Bezoekadres
Prinses Catharina-Amaliastraat 102496XD 's-Gravenhage06-46 27 07 92

Kantoor Harteraad, penvoerder van het project Naasten in Beeld

Kosten

Geen kosten

Bijzonderheden

Op de website zijn naast de wegwijzer, ervaringsverhalen en mogelijkheden voor lotgenotencontact ook praatpakketten te vinden om het praten over moeilijke onderwerpen makkelijker te maken. Ze zijn er voor ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren en partners onderling.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Advies, informatie, voorlichting
Vergelijk hulpaanbod