Hulpaanbod van: 2-act.nu

Relatietherapie voor mensen in “zwaar weer”, voor, tijdens en na de echtscheiding.

Scheiding genereert rouw.
Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd.

De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het postrelationele rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap.

De keuze om met je (ex)-partner het SCHIP-traject aan te gaan is geen eenvoudige. Het kost tijd, energie en motivatie om het te doen slagen. Als het lukt, wordt de kans op een gelukkiger toekomst voor beiden vergroot.

Ben je bereid hard te werken? Ben je gemotiveerd?

Dan ben je klaar voor het aangaan van een nieuwe verbinding met je ex.

Contactpersoon

Meer informatie

Registraties en keurmerken
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

Onze gespecialiseerde therapeuten 

Zorgzwaarte
 • matige ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Samen partners in opvoeding 

Duur

We doorlopen een aantal fasen om in kaart te brengen wat ex-partners hebben verloren, de kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Het doel hiervan om na het traject een nieuwe verbinding aan te kunnen aangaan: verbinden als partners in ouderschap. In het traject worden de volgende fasen doorlopen:  

 • Fase 1. Samenkomen; waar is de relatie gaan schuiven, welke rol heeft eenieder hierin, waarin is het je niet gelukt om dit kenbaar te maken en waarin heb je de ander niet kunnen zien of horen.
 • Fase 2. Verlies en conflict verheldering; middels HART model de verliezen, dat wat je kwijt bent geraakt in kaart brengen. Conflicten brengt chaos en het hart model schept hier duidelijkheid in. Vervolgens de vertaalslag maken naar welke invloed dit verlies nu heeft op je huidige gedrag.
 • Fase 3. Helpend horen. Alle gedachten of gevoelens die nog gezegd moeten worden, worden geventileerd. Het zijn maar gedachten, hier wordt niet op in gegaan maar juist gelinkt aan de gezamenlijke wanhoop.
 • Fase 4. Verliesintegratie. Wat is er nodig om te rouwen. Het gezamenlijk verlies samen bergen.
 • Fase 5. Partners in ouderschap. Elkaar vergeven, zonder de verantwoordelijkheid van eigen aandeel los te laten. Afspraken maken hoe dit in de toekomst vast te houden en wat doe je als je een terugval hebt.

maximaal 35 uur  

De afspraken vinden in eerste instantie wekelijks plaats, daarna 1 x per 2 weken. De afspraken zijn altijd met beide ex -partners, nooit individueel. Rondom de communicatie worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt. Alles wat besproken wordt valt onder beroepsgeheim en mag niet juridisch gebruikt worden. Aan het einde van het traject wordt geëvalueerd en wordt het advies voor het vervolg besproken.

Een van onze locaties, in onderling overleg 

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding via contactformulier op de website, via sociaal wijkteam gemeente (CJG) of arts.

Kosten

In onderling overleg 

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie:
Eigen bijdrage

Geen 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod