Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Beesel -uitsluitend vooraf – een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen bij onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

  • Onderwijs: Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een (tweedehands) computer of een fiets.
  • Sport: Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Wij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf 5 jaar eveneens tot de mogelijkheden.
  • Cultuur: Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen in de schoolgaande leeftijd te laten meedoen in de maatschappij. Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders. Door voorlichting over beschikbare middelen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of door eventueel aanvullende financiële of materiële hulp in de vorm van een voucher of in natura.

Voorwaarden

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. De kinderen moeten wonen in de gemeente Beesel.

Hoogte van de vergoeding

Afhankelijk van de aanvraag.

Beschikbaarheid van de regeling

Regeling is beschikbaar

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen

Doelgroep-toelichting

Stichting Leergeld Beesel is er voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) in de gemeente Beesel uit een gezin met een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm.

Aanvragen en vervolgprocedure

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch, per e-mail of via het online formulier contact opnemen met Stichting Leergeld Beesel.
De aanvraag dient ten allen tijde vooraf te geschieden. Betaling van deelname aan activiteiten of de aanschaf van goederen zal niet achteraf plaatsvinden.

Doorlooptijd procedure

  • Voorbereiding huisbezoek: U hoort van ons welke gegevens nodig zijn voor het beoordelen van uw verzoek. Deze informatie is van belang voor het gesprek met de intermediair.
  • Huisbezoek: Stichting Leergeld werkt met goed opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers komen bij u thuis op bezoek. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen. Als het de eerste aanvraag van uw gezin betreft maakt een Leergeld intermediair met u een afspraak voor een huisbezoek. Deze intermediair kan zich goed inleven in uw situatie. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij weten hoe uw inkomen is samengesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat om praktische informatie als welke activiteit, welke school, club of instelling, vanaf wanneer en voor hoelang? De intermediair bekijkt ten slotte samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden in het gezinsbudget.
  • Inventarisatie mogelijke voorzieningen: De intermediair bekijkt eerst of er binnen de gemeente mogelijk voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie. Zijn er geen bestaande voorzieningen voorhanden in de gemeente, dan neemt de intermediair uw aanvraag mee voor verdere behandeling.
  • Beslissing: De coördinator en/of bestuur beslist uiteindelijk of er een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen vier weken een helder antwoord te geven.

Duur tot uitkering vergoeding

Na toekenning worden afspraken gemaakt wanneer een kind kan starten of krijgen ouders een voucher.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod