Hulpaanbod van: Robert Coppes Stichting

De meeste mensen met een visuele beperking wonen zelfstandig, al dan niet met ondersteuning. Soms is de visuele beperking niet het enige probleem en dan blijkt ´gewone´ begeleiding niet genoeg.
De begeleiding van mensen met een combinatie van een visuele beperking met andere beperkingen vraagt om bijzondere expertise in de begeleiding.

Een visuele beperking heeft impact op bijna alle aspecten van het leven. Leven met een visuele beperking kost bijvoorbeeld veel extra energie bij alles wat je doet, communicatie met anderen is veel lastiger. Als daar ook bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, problemen door het ouder worden, hersenletsel, een verstandelijke beperking of psycho-sociale problemen bijkomen, dan wordt het leven extra complex. Dan werkt de reguliere begeleiding voor visuele problematiek vaak niet. En andersom blijkt de begeleiding die is gericht op de andere beperkingen ook niet goed te werken omdat daar geen rekening wordt gehouden met de impact van de visuele beperking.

De Robert Coppes Stichting biedt daarom specialistische begeleiding voor deze doelgroep. Het doel: mensen zoveel mogelijk hun eigen leven te laten leiden ondanks de forse impact die hun beperking heeft.

Specialistische begeleiding richt zich op hulpvragen zoals:
•Het kunnen hanteren van de energiebalans, manieren om activiteiten minder inspannend te maken;
•Begrip en onbegrip van mensen om hen heen;
•Grenzen kennen en aangeven;
•Het gebruik van hulpmiddelen;
•Behoefte aan hulp bij het aanbrengen van structuur en regie;
•Omgaan met stress;
•Het plannen en regelen van dagelijkse zaken;
•Het nemen van besluiten en het structureren van de dag.
•Het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van het sociaal netwerk;
•De coördinatie van de hulp- en dienstverlening, zoals contact houden met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, fysiotherapeut en huisarts en proberen alles goed op elkaar aan te laten sluiten (case management).

Het doel van specialistische begeleiding is dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en greep houden op hun leven.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Robert Coppes Stichting.
Wij kunnen u ook helpen met het aanvragen van een indicatie.

Doelgroepen

Volwassenen, Volwassenen met een visuele beperking

Doelgroep-toelichting

Specialistische Begeleiding is er voor mensen van 18 jaar en ouder met een visuele functiebeperking en vaak ook bijkomende beperkingen. Bijkomende beperkingen (naast slecht zien) kunnen zijn: Niet-aangeboren hersenletsel, psychische problemen, een verstandelijke beperking, autisme, gehoorbeperkingen, problemen door het ouder worden, lichamelijke beperkingen of sociale problemen door of naast de visuele beperking. Juist die combinatie van beperkingen maakt het complex om zelfstandig te blijven wonen.

Door wie?

Op HBO-niveau geschoolde begeleiders bieden specialistische begeleiding op maat bij de cliënt thuis.

Inhoud begeleiding

De inhoud van de begeleiding is gebaseerd op de indicatie en wordt verder bepaald in overleg met de client.

Kosten begeleiding

De kosten van de begeleiding worden betaald vanuit de Wmo, met een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen van de client.

Overige kosten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van onze diensten ook onze website: www.robertcoppes.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod