Hulpaanbod van: Robert Coppes Stichting

Het Revaliderend Zorgprogramma (RZP) is bestemd voor mensen met een visuele functiebeperking die kampen met complexe lichamelijke, auditieve, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problematiek maar niet in een instelling kunnen of willen wonen. Met het RZP kunnen mensen de regie over het eigen leven blijven voeren en zelfstandig wonen en functioneren. Het RZP omvat een combinatie van diagnostiek, behandeling en begeleiding en houdt nadrukkelijk rekening met de draagkracht van de cliënt. Veelal blijkt tijdens de begeleiding binnen het RZP dat revalidatie op enige wijze toch mogelijk is. In dat geval biedt de Robert Coppes Stichting revalidatietrajecten aan, gecombineerd met specialistische begeleiding. Als het goed gaat met de cliënt, wordt de revalidatie ‘opgeschaald’. In mindere periodes wordt specialistische begeleiding geboden om ernstigere problematiek, verwaarlozing en/of opname, maar ook overlast voor de samenleving te voorkomen.

In dit programma wordt expliciet rekening gehouden met de complexe problematiek (comorbiditeit) van de cliënt en de daarmee vaak beperkte draagkracht. Het programma maakt het voor cliënten mogelijk om met de noodzakelijke ondersteuning zelfstandig te blijven wonen, waar zij anders langdurig binnen een instelling zouden moeten verblijven.

Meer informatie

Problemen
 • acceptatie
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • burn-out
 • trauma's
 • zelfvertrouwen
 • seksueel misbruik
Behandelmethoden
 • cliëntgerichte psychotherapie
 • conflictbemiddeling
 • cognitieve gedragstherapie
 • kindertherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • psychotherapie
 • relatietherapie
 • rouwbegeleiding
 • systeemtherapie
Werkwijze

Zie onder 'Omschrijving'

Aantal personen?
 • Individuele therapie
Specialisaties?

Zie onder 'omschrijving'

Registraties en keurmerken
 • Niet van toepassing
Doelgroepen

Volwassenen met een visuele beperking

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
 • Alleen voor Begeleiding is een indicatie nodig. Behandeling is indicatievrij. Hiervoor volstaat een verwijzing.
Aanvragen en vervolgprocedure

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Wij bieden tevens ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
Op welke dagen en tijden?

Dagen en tijden worden bepaald in overleg met de client.

Kosten

De kosten van het Revaliderend Zorgprogramma worden betaald vanuit de AWBZ.

Eigen bijdrage

Voor het Revaliderend Zorgprogramma (functie Behandeling) geldt geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wanneer (deels) vergoed?

Bij de vereiste indicatie

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de Robert Coppes Stichting, zie www.robertcoppes.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychosociale hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod