Begeleiding groep voor van kinderen en jong volwassenen

Hulpaanbod van: Action Kids

Action Kids wil hulp op maat bieden. Zij organiseert haar hulp afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt. Per cliënt zal dan ook beoordeeld worden of deze past binnen de zorgverlening en of de zorgverlening passend gemaakt kan worden voor de cliënt.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • Geen
Specialisaties
 • ADHD
 • ASS
 • oa: FAS, NAH, Verstandelijke beperking
Doelgroep-toelichting

Action Kids biedt begeleiding aan kinderen en jong volwassenen met een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen en/ of een verstandelijke beperking.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Een zorgcoördinator zal na aanmelding een afspraak maken voor een persoonlijk intake gesprek. Hierbij zal informatie gegeven worden over de werkwijze van Action Kids. Ook zullen hier afspraken gemaakt worden voor de inrichting van de zorg. Informatie vooraf is te vinden op onze website www.actionkids.nl

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
 • In de praktijk
Toelichting

Deze zijn variabel.

Kosten

Informatie over onze kosten zal worden toegelicht tijdens het persoonlijke intakegesprek. Informatie vooraf is te vinden op www.actionkids.nl. Action Kids werkt zowel via Zorg in Natura (indien er met de gemeente een contract is; jeugdwet en wmo), als via PGB (jeugdwet, wmo, wlz, zvw)

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: 55 euro per uur
Eigen bijdrage

nee

Wanneer (deels) vergoed?

Action Kids werkt met integrale tarieven, waardoor de gehele zorg uit het PGB te betalen is. Waar mogelijk kan ook gebruik gemaakt worden van Zorg in Natura.

Bijzonderheden

Action Kids werkt met een online interactieve database, waarin zowel begeleiders als ouders gegevens kunnen wijzigen. Hiermee worden verslagen inzichtelijk voor ouders gemaakt en kunnen ouders bijvoorbeeld medicatie gegevens zelfstandig updaten.

Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod