Hulpaanbod van: Action Kids

Begeleiding groep en tijdelijk verblijf worden geboden op diverse externe locaties. Hierbij worden activiteiten als middel ingezet om aan de zorgdoelen uit het zorgplan te werken. Opgeven hiervoor kan naar aanleiding van specifieke doelen en verloopt via ons interactieve digitale registratiessysteem.

Begeleiding individueel vindt veelal in de thuissituatie plaats.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

De begeleiding wordt uitgevoerd door HBO en/ of WO geschoold personeel.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Action Kids staat voor kwalitatief hoogstaande, flexibele en betaalbare zorgverlening. Action Kids wil
middels leuke en leerzame ervaringen de ontwikkeling van haar cliënten bevorderen en stimuleren.
Op deze manier wordt toekomstige deelname aan de maatschappij bevorderd.

Duur

Veel van de cliënten van Action Kids hebben oneindige problematieken, die in de verschillende leeftijdsfasen van het opgroeien van een kind nieuwe uitdagingen vormen voor zowel het kind als de ouder.

Action Kids kan haar zorgverlening zowel in de thuissituatie (individuele begeleiding) als op diverse externe locaties uitvoeren (groepsbegeleiding of tijdelijk verblijf). Action Kids onderscheid zich doordat de cliënten thuis worden opgehaald en worden thuisgebracht. Action Kids streeft er naar de reistijd niet langer dan 1 uur te maken.

Op welke dagen en tijden?

De zorgverlening van Action Kids is variabel. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website www.actionkids.nl

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 06-20123435 of een e-mail sturen naar info@actionkids.nl. Er zal dan kort telefonisch worden doorgenomen wat de reden van aanmelden is, waarna er een persoonlijk intakegesprek wordt gepland. Tijdens dat gesprek wordt u uitgelegd welke zorg wij kunnen bieden en wordt er verkend of deze aansluit bij uw zorgvragen.

Kosten

Voor informatie over de kosten kunt u een kijkje nemen op de website www.actionkids.nl   Wij leveren maatwerk. Voor de kosten kunt u ook bellen met een van onze zorgmanagers. Het telefoonnummer en email adres kunt u hiervoor gebruik om contact te leggen

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: 55 euro per uur
Eigen bijdrage

nvt

Bijzonderheden

Action Kids werkt met een online interactieve database, waarin zowel begeleiders als ouders gegevens kunnen wijzigen. Hiermee worden verslagen inzichtelijk voor ouders gemaakt en kunnen ouders bijvoorbeeld medicatie gegevens zelfstandig updaten.

Doelgroep-toelichting

Action Kids heeft zich gespecialiseerd in de individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf van kinderen en jong volwassenen met psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod