Hulpaanbod van: Action Kids

Action Kids maakt voornamelijk gebruik van vakantiehuisjes; bungalows op vakantieparken van bijvoorbeeld Roompot of Landal.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan door contact op te nemen met onze zorgmanager. Zij of een van de zorgcoördinatoren zal een afspraak maken voor een intakegesprek, waar u op persoonlijke wijze informatie krijgt over de werkwijze van onze organisatie en waar wordt besproken of wij kunnen bieden wat u zoekt.

Ligging

Wij maken gebruik van verschillende externe locaties, voornamelijk vakantieparken. Parken waar we vast gebruik van maken zijn Duinrell in Wassenaar en de Kempervennen in Valkenswaard. Daarnaast hebben we ook een viabele variant van logeren, waarbij we van diverse parken in zuid en midden Nederland gebruik maken.

Begeleiding

Doordat er niet thuis geslapen wordt is de periode van begeleiding die aan één stuk geboden kan
worden langer. Dit biedt de mogelijkheid om aan andere (soms intensievere) doelen te werken
tijdens het verblijf of de begeleiding verder uit te diepen. Action Kids heeft voor het kortdurend
verblijf een aantal algemene doelstellingen opgesteld waar aan gewerkt wordt:
? Het kind moet een leuke tijd hebben, zodat het zelfvertrouwen groeit;
? De ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen wordt gestimuleerd;
? Kinderen worden algemene normen en waarden bijgebracht;
? De zelfstandigheid van kinderen wordt vergroot;
2 Elke laatste zaterdag van de maand duurt de activiteit een hele dag.
Kwaliteitshandboek Versie 1.3
20 Oktober 2014
? Ouders worden ontlast, doordat de zorg voor hun kind tijdelijk overgenomen wordt door
Action Kids.
Hiernaast werkt Action Kids met een individueel zorgplan, waarin cliëntspecifieke doelen zijn opgenomen.

Doelgroep-toelichting

Action Kids biedt begeleiding aan kinderen en jong volwassenen met een psychiatrische stoornis en/ of gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking.

Aantal slaapkamers

Dit is afhankelijk van de groep.

Aantal slaapplaatsen
  • tot 4 personen: Action begeleid 1 op 3-4
Faciliteiten

Standaardfaciliteiten van een vakantiebungalow.

Aanpassingen in/bij het huis

Waar mogelijk kan er ook 1 op 1 begeleiding geboden worden.

Kosten

Informatie over de kosten is terug te vinden op onze website www.actionkids.nl. Tevens zal er tijdens het persoonlijke intakegesprek hier een toelichting op worden gegeven.

Bijzonderheden

Action Kids werkt met een online interactieve database, waarin zowel begeleiders als ouders gegevens kunnen wijzigen. Hiermee worden verslagen inzichtelijk voor ouders gemaakt en kunnen ouders bijvoorbeeld medicatie gegevens zelfstandig updaten.

Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Logeervoorziening
Vergelijk hulpaanbod