Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Voorziening

Een gehandicaptenparkeerkaart is een toestemming van de gemeente om op een gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren. Heeft u een handicap met een permanent of progressief karakter, dan heeft u in het kader van de Wegenverkeerswetgeving de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenplaatsen in de meeste Europese landen. U moet zich echter wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert. De Europese gehandicaptenparkeerkaart is (in beginsel) vijf jaar geldig en geldt voor de hele Europese Unie. Er zijn drie soorten kaarten: 1. Bestuurderskaart Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor de afgifte van een bestuurderskaart. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen. Met deze kaart kunt u een auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, de bestuurder kan dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart. 2. Passagierskaart Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen en tevens voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen. Met deze kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze kaart is persoonsgebonden. 3. Instellingenkaart De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Deze instellingen kunnen voor collectief vervoer van de bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Doorlooptijd procedure

Maximaal 8 weken.

Procedure

U kunt op verschillende manieren een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen: -digitaal -via de balie van het gemeentehuis Binnen 8 weken krijgt u antwoord per brief. Als u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegewezen kunt u deze na het maken van een afspraak bij de klantenbalie van het gemeentehuis ophalen.

Wat moet ik meenemen als ik voorziening aanvraag?

Ingevuld aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart. Legitimatiebewijs. Kopie rijbewijs bij de aanvraag bestuurderskaart. Twee goedgelijkende pasfoto’s.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

Heeft u een handicap met een permanent of progressief karakter, dan heeft u in het kader van de Wegenverkeerswetgeving de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen kost €35,-

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats
Vergelijk hulpaanbod