Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Contactpersoon

Meer informatie

Werkwijze

De gemeente Beesel hecht veel waarde aan de mening van inwoners. Ook als het gaat om het uitvoeren van de taken voor de WMO, Jeugdwet en Participatiewet ontvangt de gemeente graag feedback. Dit gebeurt via de zogenaamde Adviescommissie  Sociaal Domein.

Het Sociaal Domein gaat over alles waar inwoners in het (dagelijks) leven mee te maken hebben. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Het Sociaal Domein gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een vitale gemeenschap, waarin alle burgers van de gemeente Beesel zo lang mogelijk gelukkig meedoen, elkaar ontmoeten, plezier hebben en elkaar helpen.

De Adviescommissie Sociaal Domein kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein en fungeert als sparringpartner voor beleidsmedewerkers voor een aantal te ontwikkelen en lopende zaken.

De adviescommissie Sociaal Domein bestaat uit de volgende leden:


Dhr. Jac van Deuzen (voorzitter)
Mw. Judith Slabbers
Mw. Lilo Crasborn
Mw. Femke van Dijk
Dhr. Sil Gubbels
Dhr. Piet Mestrom
Mevr. Daniëlle Davidts
Dhr. Wim Timmermans
Mevr. Loes Gerritsen
Mevr. Linda van der Wal

De Adviescommissie Sociaal Domein van de gemeente Beesel vergadert plenair 11 keer per kalenderjaar. Daarnaast komen de vier bovengenoemde werkgroepen met regelmaat tussen plenaire bijeenkomsten bij elkaar. De adviescommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door ambtenaren van de gemeente Beesel.

De Adviescommissie heeft niet tot taak om individuele belangen van inwoners te behartigen en/of klachten te behandelen.

Lid worden/Aanvragen en vervolgprocedure

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de Adviescommissie Sociaal Domein? Neem dan contact op met de heer Jac van Deuzen (voorzitter) per e-mail sociaaldomeinbeesel@gmail.com  

Kosten

Niet van toepassing

Kortingsmogelijkheden

Niet van toepassing

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Belangenbehartiging
Vergelijk hulpaanbod