Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • U dient in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart
Voorziening

De aanleg van een gereserveerde parkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen: 1. Een met een kruis gemarkeerd parkeervak. Vakmarkering is soms al aanwezig. 2. Een verkeersbord met een kentekenbord. De parkeerplaats is ongeveer drie meter breed (in geval van gestoken parkeren).

Doorlooptijd procedure

Maximaal 6 weken

Procedure

U kunt uw aanvraag indienen via de klantenbalie van de gemeente Beesel. Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd bij zowel een betaald parkeergebied (centrum), als buiten de zone van betaald parkeren. Buiten de zone van betaald parkeren moet echter wel sprake zijn van een dusdanige bezetting van de beschikbare parkeerruimten dat parkeren op acceptabele afstand van de bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. Tevens let de gemeente bij de beoordeling van de mogelijkheden om een dergelijke parkeerplaats te realiseren op de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg.

Wat moet ik meenemen als ik voorziening aanvraag?

1. Europese Gehandicaptenparkeerkaart. 2. Schets van gewenste plaats.

Doelgroepen

Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

Als u gehandicapt bent kunt u bij de gemeente een aanvraag tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats indienen. Wanneer u een dergelijke aanvraag doet, dient u een Europese gehandicapten parkeervergunning (bestuurderskaart) te bezitten.

Kosten

Niet van toepassing

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats
Vergelijk hulpaanbod