Hulpaanbod van: Michel Beurskens Zorg & Advies

huishoudelijke verzorging.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Op welke dagen en tijden?

in overleg

Vaste verpleegkundige
  • Ja, er is één vast persoon
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. De vervolgprocedure zal per situatie bekeken worden.

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

in overleg

Klachtenprocedure en hoe te melden

http://www.solopartners.nl/ Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet klachtrecht cliënten zorgsector uit 1995 is iedere zorgondernemer verplicht \'een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.\'

Kosten

op aanvraag.

Inkoop met PGB mogelijk
  • Ja, prijsindicatie: in overleg
Bemiddelingskosten

€42,50

Kosten intakegesprek
  • € 25,- tot € 50,-
Reiskosten

€ 0,33 per km bij een enkele afstand vanaf 4km. Dit wordt middels een factuur in rekening gebracht.

Eigen bijdrage

dit is afhankelijk van de zorgvraag

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Verzorging en verpleging thuis
Vergelijk hulpaanbod