Hulpaanbod van: De Zorggroep

Gespecialiseerde thuisbegeleiding is er speciaal voor mensen:

die problemen hebben bij de organisatie en uitvoering van het huishouden en de dag-indeling;
die problemen hebben met de besteding van hun inkomen;
die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen;
met psychiatrische aandoeningen;
die depressief, angstig of overspannen zijn;
met een verstandelijke beperking;
die geconfronteerd zijn met een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een familielid, echtscheiding, etc.
De gespecialiseerde verzorgende komt bij u thuis en richt zich op het ondersteunen en aanleren van praktische vaardigheden, waardoor u het dagelijks leven weer beter oppakt en aankunt. Onze medewerkers komen in overleg met u volgens afspraak bij u werken. Zij werken nauw samen met andere hulpverlenende instanties als deze al bij uw situatie betrokken zijn of kunnen die, in overleg met u, bij de zorg betrekken.

Meer informatie

Door wie?

medewerkers Groene Kruis Ondersteuning Thuis

Soort ondersteuning/begeleiding
 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • juridische hulp
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • zelfredzaamheid
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Gespecialiseerde thuisbegeleiding is er speciaal voor mensen:

die problemen hebben bij de organisatie en uitvoering van het huishouden en de dag-indeling;
die problemen hebben met de besteding van hun inkomen;
die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen;
met psychiatrische aandoeningen;
die depressief, angstig of overspannen zijn;
met een verstandelijke beperking;
die geconfronteerd zijn met een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een familielid, echtscheiding, etc.
De gespecialiseerde verzorgende komt bij u thuis en richt zich op het ondersteunen en aanleren van praktische vaardigheden, waardoor u het dagelijks leven weer beter oppakt en aankunt. Onze medewerkers komen in overleg met u volgens afspraak bij u werken. Zij werken nauw samen met andere hulpverlenende instanties als deze al bij uw situatie betrokken zijn of kunnen die, in overleg met u, bij de zorg betrekken.

Duur

U hebt voor gespecialiseerde thuisbegeleiding een indicatie nodig voor Begeleiding Individueel van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Of een Wmo-indicatie in geval van psychosociale problematiek. Een Wmo-indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont. U bent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd

in overleg

Op welke dagen en tijden?

in overleg

Kosten

U hebt voor gespecialiseerde thuisbegeleiding een indicatie nodig voor Begeleiding Individueel van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Of een Wmo-indicatie in geval van psychosociale problematiek. Een Wmo-indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont. U bent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: niet bekend
Eigen bijdrage

niet bekend

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Wmo-loket van uw gemeente

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod